HOME DIENSTEN ERVARING PROJECTEN CONTACT
Klik op de thumbnail om te vergroten
© Stoof bouwkostenadvies    KVK nummer: 57 09 87 35  BTW nummer: 118833789

Onderhoud en renovaties

Diverse projecten gerealiseerd bij adviesbureau:

- Projectontwikkelaar: VO en DO raming herontwikkeling, renovatie en  nieuwbouw Winkelcentrum aan de Wijkerbaan te Beverwijk - Woningcorporatie te Middelburg: raming bij pve ivm verbouwing en upgraden kantoor te Middelburg. Inclusief pve interieur en terreinwerkzaamheden. - Stichting De Glind: nulmeting, doorstart en kostenbegeleiding nieuwe aannemer na faillissement aannemer dorpscentrum De Glind te De Glind. - Woningcorporatie te Amsterdam: HBO incl. kostenbegeleiding en begeleiding aannemer in bouwteam richting opdracht bij restauratie 3e Oosterparkstraat en Laurierstraat te Amsterdam. - Vanaf 2009; zitting in de AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties) voor het tot stand komen en actueel houden van prijzenboek onderhoud voor de gehele regio. - Woningcorporatie te Amsterdam: prijzenboek onderhoud samenvoegen van diverse regio's en coördineren richting contractpartijen. - Woningcorporatie te Amsterdam: Realiseren van indexeringsbeleid t.b.v. alle contractpartijen. - Woningcorporatie te Amsterdam; maken alle prijzenboeken t.b.v dagelijks onderhoud, mutatie-onderhoud, serviceverzoeken, planmatig onderhoud en onderliggende prijslijsten en output - Diverse corporaties: realiseren prijzenboek onderhoud met procesgang uniformiteit inkoop onderhoud. - Woningcorporatie te Amsterdam: bouwteam renovatie 149 woningen aan de Alkmaarsgracht en 44 woningen "De Markt"te Almere. - Woningcorporatie te Amsterdam: bouwteam NIW (niet ingrijpende woningverbetering) 104 woningen Kruidenwijk te Almere - Woningcorporatie te Amsterdam; toets inschrijvingsbegrotingen alle NIW en renovatieprojecten 7 deelregio's. - Woningcorporatie te Amersfoort, Katwijk: maken van prijzenboek onderhoud voor alle regio's d.m.v. vaste prijslijsten, incl. procesgang uniformiteit inkoop onderhoud. - Woningcorporatie te Katwijk: ontwikkelen en implementeren van ramingsmodule voor mutatie-onderhoud en in 2011 Dagelijks Onderhoud. - Woningcorporatie te Middelburg: ontwerpteam begeleiding renovatie 125 woningen Middelburg. - Woningcorporatie te Utrecht: kostenbegeleiding vanaf pve 256 woningen duurzame renovatie met uplabeling i nclusief gedeeltelijk passief. - Woningcorporatie  te Landgraaf: toets renovatie 153 passief woningen te Kerkrade - Woningcorporatie te Middelburg: implementeren prijzenboek energetische maatregelen met rekentool en format voor aannemer. - Woningcorporatie te Amsterdam: ontwikkelen en implementeren van ramingsmodule voor NIW projecten. - Woningcorporatie te Terneuzen: ontwikkelen prijzenboek mutatie- en dagelijks onderhoud met inkoop aannemer en Excel opnamemodule. - Woningcorporatie te Terneuzen: herschrijven van bestek werkbeschrijving met bijbehorende Algemene Voorwaarden - Interim kostenadviseur bij woningcorporatie Utrecht (30.000 vhe) voor de afdeling Onderhoudsgroep en voor 2 dagen per week bij Woningcorporatie met ± 85.000 vhe op afd. Strategisch Vastgoed Beheer

Diverse projecten gerealiseerd projectmanagementbureau:

- Nieuwbouw, onderhoud, verbouwing, uitbreiding ziekenhuis Delfzijl - bestek en raming en kostenbegeleiding in DO en besteksfase. - Diverse scholen, kantoren, brandweerkazernes, zorgcentra, appartementencomplexen door het gehele land - raming en kostenbegeleiding vanaf pve

Diverse projecten gerealiseerd bij aannemingsbedrijf:

- Uitbreiding en renovatie kantoor Bouw- en Woningtoezicht Zaltbommel - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Diverse woningbouw en appartementencomplexen - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Verbouwing Dorpshuis te Alem - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Verbouwing en uitbreiding kantoor te Heerewaarden - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Sociale woningbouw, particuliere woningbouw en appartementencomplexen - timmerman, assistent uitvoerder, uitvoerder.

Nieuwbouw en projectontwikkeling

Diverse projecten gerealiseerd bij adviesbureau:

- Architectenbureau: Stichtingskostenopzet met bouwkostenberekening t.b.v planontwikkeling  Bilthoven (hotel, kantoor, parkeergarage, bedrijfsruimten en diverse appartementenblokken incl. zitting in ontwerpteam. - Architectenbureau: financiële begeleiding planontwikkeling bedrijfsruimten met kantoor vanaf haalbaarheidsonderzoek - Bouwbedrijf: Toetsing haalbaarheid bij planontwikkeling aan de Peulenstraat te Hardinxveld. - Gemeente Almere; haalbaarheid incl. VO en DO raming t.b.v. nieuwbouw ISA (Internationale School te Almere) - Projectontwikkelaar te Utrecht: 132 appartementen met parkeerkelder te Zoetermeer   kostenbegeleiding in VO fase - Projectontwikkelaar te Utrecht: kostenbegeleiding en kostenadvisering in ontwerpteam bij 72 en 64 appartementen met parkeergarage Begoniastraat en Haverkamp te Den Haag. - Woningcorporatie te Middelburg: Stromenwijk Middelburg bouwkostentoets en berekening bouwkundige plankosten. - Woningcorporatie te Heinkenszand: second opinion  bij ontwikkeling 13 appartementen te Yrseke. - Woningcorporatie te Middelburg: Financiële begeleiding vanaf VO t/m gunning aannemer   t.b.v. 58 woningen Mortiere te Middelburg - Woningcorporatie te Middelburg: financiële toets en second opinion bij starterswoningen stationsgebied te Middelburg - Woningcorporatie te Zederik: kostenbegeleiding en kostenadvisering bij ontwikkeling van 14 appartementen met gezondheidscentrum te Zederik. - Woningcorporatie te Zederik: kostenbegeleiding en kostenadvisering bij ontwikkeling van 10 appartementen aan de Gorinchemsestraat te Meerkerk. - Woningcorporatie  te Middelburg: DO raming bij ontwikkeling 30 appartementen te Middelburg - Woningcorporatie te Wormerveer: Financiële begeleiding bij faillissement aannemer 25 woningen te Wormer - Zorginstelling te Houten: Nulmeting na faillissement aannemer bij Urbanvilla's te Elst. - Zorginstelling te Ubbergen: Stichtingskosten bij herontwikkeling zorgcentra diverse locaties in Ubbergen

Diverse projecten gerealiseerd projectmanagementbureau:

Nieuwbouw en projectontwikkeling:

- Nieuwbouw, onderhoud, verbouwing, uitbreiding ziekenhuis Delfzijl - bestek en raming en kostenbegeleiding in DO en besteksfase. - Woon- en zorgcentrum de Rivierenhof te Zwolle- bestek en raming en kostenbegeleiding vanaf pve. - Woon- en zorgcentrum te Eindhoven- raming en kostenbegeleiding vanaf pve. - Multifunctioneel sportcentrum met zwembad Sportiom te 's-Hertogenbosch  raming en kostenbegeleiding in DO            en besteksfase. - Bouw appartementen te Boxtel met parkeerkelder - bestek en raming en kostenbegeleiding vanaf pve. - Bouw appartementen te Roosendaal met parkeerkelder - raming en kostenbegeleiding vanaf pve - Nieuwbouw belastingkantoor Roosendaal met parkeerkelder - raming en kostenbegeleiding vanaf pve - Nieuwbouw Taleninstituut te Vught - raming en kostenbegeleiding vanaf pve - Nieuwbouw HES te Amsterdam - raming en kostenbegeleiding in DO en besteksfase. - 4 stuks brandweer kazernes met sportfaciliteiten en overnachting gelegenheid te Schiphol raming en kostenbegeleiding in VO, DO en besteksfase. - Bouw kantoor te Schiphol -  raming en kostenbegeleiding in DO en besteksfase. - Nieuwbouw kantoor Zorg en Zekerheid te Leiden  - raming en kostenbegeleiding in VO, DO en besteksfase. - Kantoor Waterschap te Breda  - raming en kostenbegeleiding in DO en besteksfase. - Diverse scholen, kantoren, brandweerkazernes, zorgcentra, appartementencomplexen door het gehele land - raming en kostenbegeleiding vanaf pve

Diverse projecten gerealiseerd bij aannemingsbedrijf:

Nieuwbouw en Verbouw:

- Diverse agrarische schuren, stallen en bedrijven - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Openbare basisschool te Kerkdriel - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Diverse woningbouw en appartementencomplexen - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Bouw kantoor Woningstichting te Maasdriel - werkvoorbereiding, calculatie, planning en inkoop. - Sociale woningbouw, particuliere woningbouw en appartementencomplexen - timmerman, assistent uitvoerder, uitvoerder.
PROJECTEN