HOME DIENSTEN ERVARING PROJECTEN CONTACT

Ervaringsexpertise

Werkervaring

Content coördinator kosteninformatie - Uitgever (vanaf 02-2013) - Ontwikkelen, up to date houden, uitbreiden kostendatabase bouwkundig - Ontwikkelen, op orde houden software applicaties en online ramingstool - Analyseren landelijke gerealiseerde projecten voor bepalen van kengetallen - Berekenen en bepalen van de landelijke indexcijfers bouwkundig - Maken van projectenboekjes, vakliteratuur, kostentijdschriften - Ontwikkelen nieuwe data en producten - Op orde houden website met kostengegevens Senior register kostenadviseur - Adviesbureau woningcorporaties (03-2008 tot 02-2013) - Kostenadvisering nieuwbouw, renovatie en restauratie. - Opstellen en toetsing bouwkostenbudgetten. - Bouwkostenmanagement in ontwerp- en bouwteams voor zowel woning- als u-bouw - In alle fasen vanaf pve tot en met realisering. - Financieel begeleiden faillissementen en prijsonderhandelingen met aannemers - Redacteur prijzenboek(en) onderhoud. - Begeleiden inkoopproces onderhoud corporaties. - Toetsen en distribueren van contractstukken bij inkoopproces. - Ondersteuning afdeling inkoop leveranciers corporaties. - Ontwikkelen en implementeren indexeringsbeleid. - Maken van bouwkosten- en rekenmodellen. - Toetsing van bouwkosten met kwaliteit op marktconformiteit. - Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. - Maken van stichtingskostenopzetten. - Rekenen met kengetallen en vormfactoren. - Advisering over meer- en minderwerken en alternatieven. - Werkzaam als interim register kostenadviseur voor diverse woningcorporaties Register kostendeskundige - Projectmanagementbureau (09-1997 tot 03-2008) - Bureaubegroting en bureaubestek op stafafdeling - Standaarden en rekenmodellen ontwikkelen. - Elementenramingen nieuwbouw, renovatie van utiliteitsgebouwen en woningbouw - Toetsing uitgaande budgetten, contracten en toetsing inkomende offertes en aanbiedingen. - Intern kenniscentrum en opzetten digitale database. - Begeleiden stagiaires, afstudeerders en beginnende kostendeskundigen. - Zitting in diverse ontwikkelforums voor calculatie- en bouwkundige programma's. - Begeleiden projectteams met projectmanagement - Afronding budgetten en aannemingssommen met aannemers. - Doornemen en accorderen meer- en minderwerken aannemers en onderaannemers. Bouwkostenadviseur - Bouwkostenadviesbureau (08-1994 tot 07-1997) - Maken/toetsen van inschrijfbegrotingen, elementenramingen voor aannemers, beleggers etc. - Opleiden en begeleiden van stagiaires en beginnende calculatoren. - Advisering over kostprijs gebouwen en opzetten alternatieven en bezuinigingen. Calculator werkvoorbereider - Aannemingsbedrijf (03-1990 tot 04-1994) - Voorcalculatie, nacalculatie en werkvoorbereiding - Inkoop materialen en afrekening meer- en minderwerken - Planning en projectbegeleiding en opzetten automatisering - Begeleiding potentiële kopers en onderaannemers. Assistent uitvoerder - Aannemingsbedrijf (06-1982 tot 09-1987) - Maatvoering, timmer- en stelwerkzaamheden - Verzorgen weekrapporten en bouwadministratie - Opleiden en begeleiden van leerlingen leerlingstelsel - Begeleiden van leveranciers en potentiële kopers en coördinatie aannemers

Opleidingen

Stichting Register Kostenmanager Nederland (RKN) - Ingeschreven op 18-12-2006, heringeschreven in 2009 en 2012 (www.stichtingrkn.nl) BOB (Stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverheid) - Certificaat Kostendeskundige (HBO niveau) - Kostprijsberekening (diploma, niveau MBO+) Stichting Stabu - Stabu bestekkenschrijver (diploma, MBO+ niveau) Overige opleidingen - MTS diploma richting bouwkunde - Middenstandsdiploma (niveau, MBO+) - Mavo 4 diploma Diverse instanties (vanaf 1990) - Diverse vakgerichte seminars, praktijkdagen en dagcursussen (niveau MBO, MBO+ en HBO) Diverse forums (vanaf 1990) - Ontwikkelforum van calculatie- en bestekkenprogramma met koppeling - Ontwikkelforum meetprogramma voor digitaal meten - Ontwikkelforum t.b.v. BIM methodiek en calculeren
© Stoof bouwkostenadvies    KVK nummer: 57 09 87 35  BTW nummer: 118833789
ERVARING