HOME DIENSTEN ERVARING PROJECTEN CONTACT
© Stoof bouwkostenadvies    KVK nummer: 57 09 87 35  BTW nummer: 118833789

Bouwkostenadvies

- Bouwkostenbegrotingen (Stabu systematiek / elementenmethode) - Inschrijvingsbegrotingen voor aannemers in Stabu - Directiebegrotingen - Elementenramingen of op clusters - Kengetallenramingen - Haalbaarheidsonderzoeken - Kostenanalyses - Second opinion offertes of begrotingen - Nulmetingen en rapportages bij faillisementen - Controles meer- en minderwerken - Onderhandelingen met aannemers, onderaannemers, leveranciers, - Intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerende partij - Kostenbegeleiding of gesprekspartner in bouw- en/of ontwerpteams

In welke bouwfasen

- Programma van Eisen (PVE) - Haalbaarheidsonderzoek (HBO) - Structuurontwerp (SO) - Voorlopig Ontwerp (VO) - Definitief Ontwerp (DO) - Besteksfase - Realisatiefase - Na oplevering of onderhoudsperiode

Voor welke disciplines

- Nieuwbouw - Verbouwingen/uitbreidingen - Renovaties/restauraties - Onderhoud - Transities/herbestemmingen - Combinaties van disciplines
DIENSTEN